Daniel extended scope specialist

Op 3 juni heeft onze collega Daniel met succes de opleiding tot extended scope specialist afgerond. Extended Scope Specialisten zijn ervaren fysiotherapeuten die zijn opgeleid op masterniveau, met een aanvullende medische opleiding op het gebied van Extended Scope.

De verwachting is dat net als in landen zoals Canada, England en Australië, Extended Scope fysiotherapeuten meer bevoegdheid gaan krijgen op onderzoek en behandelmogelijkheden van het bewegingsapparaat. Een extended scope specialist kan dan optreden als casemanager op musculoskeletale zorg.  

Hierbij kunt u denken advies voor het gericht verwijzen van patiënten naar de tweede lijn (ziekenhuiszorg) voor CT- scan, MRI, Echografie, Röntgen, bloedonderzoek en naar specialisten zoals orthopeden, neurologen, reumatologen en revalidatieartsen en ondersteuning van huisartsen.

Dit gebeurt veelal onder de vlag van de huisarts. Daarmee levert de Extended Scope Specialist een bijdrage aan een meer ‘zinvolle, zuinige en snellere’ zorg en op deze manier wordt getracht om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.