Hoe we met uw gegevens omgaan binnen Wijkel Groep?

25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Deze Algemene Verordening Gegevensbewerking is een uitbreiding van uw privacy rechten voor u als patiënt bij Wijkel Groep ten aanzien van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Zo krijgt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen (mits niet in strijd met de wet) en de mogelijkheid om uw medische dossier over te dragen aan anderen.

Naast deze privacy rechten voor u als patiënt, worden organisaties verzocht om voorzichtiger en nauwkeuriger om te gaan met patiëntgegevens en het delen ervan. Dit betekent dat wij binnen onze praktijk een aantal aanvullende maatregelen hebben getroffen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Wijkel Groep werkt als medisch zorgbedrijf met een elektronisch patiëntendossier dat voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de AVG. Bovendien werken we zo min mogelijk met papier. Beter voor het milieu en voor uw privacy.

Wij willen u erop wijzen dat, op het moment dat u kiest voor een behandeling bij Wijkel Groep, u automatisch toestemming geeft voor gegevensverwerking. Dit heeft te maken met de noodzakelijkheid om goede medische zorg te verlenen.

Als u ten aanzien van uw privacy vragen heeft, een suggestie of een klacht dan kunt u dit melden bij onze privacy verantwoordelijke Monique Wijkel.