Huisregels

 


Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat u mag verwachten:
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd. Direct hierop aansluitend vind de eerste behandeling plaats. Daarmee proberen we bij het eerste bezoek meteen de klachten te verlichten.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben de fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie. Bij Wijkel Groep werken master fysiotherapeuten (post-hbo) met de verbijzondering: manuele therapie, sportfysiotherapie, oncologie fysiotherapie, geriatrie fysiotherapie en arbeidsfysiotherapie. Daarnaast bezitten onze fysiotherapeuten vele specialisaties vanuit (deel)opleidingen of cursussen om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, dan kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u behandeld door een waarnemend fysiotherapeut.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.
Wat wij u vragen:
 • Uw afspraakkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Een handdoek mee te nemen.
 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
 • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u tijd heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts of huisarts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.
 • Het privacyreglement, het klachtenreglement en de betalingsvoorwaarden kunt u bij de receptie opvragen.
Kluisjes:
 • Wij kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor het zoekraken van uw kleren, tassen en andere spullen.
 • Bij de kleedkamers zijn kluisjes gerealiseerd voor uw waardevolle spullen, tassen enz.
 • Wilt u na het gebruik van het kluisje de sleutel in het slot van het kluisje laten staan zodat de volgende het kluisje gewoon in gebruik kan nemen.


Afspraken uiterlijk 24 uur vooraf annuleren!

Indien u uw afspraak niet 24 uur vooraf heeft geannuleerd zijn wij helaas genoodzaakt u een No-Show tarief via een particuliere factuur van €22,50 in rekening te brengen. Wij kunnen een niet binnen 24 uur geannuleerde afspraak NIET in rekening kunnen brengen bij de zorgverzekeraar. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Team Wijkel


Advies of afspraak maken?Bel Sandra of Lucienne via:

045 – 521 22 24


OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
8:00 t/m 21:00 uur
Vrijdag
8:00 t/m 20:00 uur

Praktijk HEERLEN CENTRUM
Akerstraat 27
6411 GW Heerlen

Routebeschrijving

Praktijk HEERLEN NOORD
Bokstraat 67
6413 AS Heerlen

Routebeschrijving

Praktijk BRUNSSUM / HOENSBROEK
Treebeekstraat 31
6446 XN Brunssum

Routebeschrijving