Patiënten informatie 2019

Het zorglandschap verandert in een hoog tempo. Voor u als klant en voor ons als zorgverlener heeft dat consequenties. Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken.

Kies uw zorgverzekering heel bewust in 2019

Het wordt steeds moeilijker om uitgebreid fysiotherapie te gebruiken vanuit de zorgverzekering. Polissen met extra of zelfs ongelimiteerde fysiotherapie worden steeds kostbaarder of helemaal niet meer aangeboden.

Veel zorgverzekeraars hanteren bovendien een ‘behandelindex’. Hierdoor worden fysiotherapeuten afgerekend als ze boven ‘het landelijk gemiddeld aantal behandelingen’ uitkomen dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben.

Als fysiotherapiepraktijk zijn we per traject dan ook begrensd in het aantal behandelingen dat we kunnen uitvoeren. Ondanks dat u mogelijk wel voldoende behandelingen in uw verzekering heeft opgenomen.

Er zijn echter ook verzekeraars die geen behandelindex hanteren. De branchevereniging van fysiotherapeuten KNGF adviseert om uw (aanvullende) zorgverzekering af te sluiten bij een van deze verzekeraars. Het uitgebreide advies kunt u vinden op de website:

https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/zorgpolis-2019/