Pijn – acute pijn

Pijnklachten verdelen we onder naar acute en chronische pijn. Zowel bij acute pijn als bij chronische pijn kan Wijkel Fysio een passende behandeling starten.

Hoe kan fysiotherapie helpen bij acute pijn
Bij acute pijn kan afhankelijk van de oorzaak een behandeling gestart worden om het beschadigde weefsel of andere oorzaak te herstellen. Aansluitend op de medicamenteuze behandeling kan gestart worden met:

  • Manuele therapie of oefentherapie voor pijnklachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat
  • Viscerale therapie bij ontsteking van de inwendige organen

Wijkel Fysio
Bij Wijkel Fysio wordt u afhankelijk van de klacht verwezen naar een gespecialiseerd fysiotherapeut, manueel therapeut, visceraal therapeut of een algemeen fysiotherapeut.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem telefonisch contact met ons op via 045 –521 22 24.