Wat is een diagnostisch consult?

Als case manager beweegzorg is er voor de extended scope fysiotherapeut als specialist bewegingsapparaat een steeds grotere rol weggelegd binnen de anderhalve-lijns zorg naast de huisarts.

Het diagnostisch consult is gericht op adequate triage en doorverwijzing naar de 2de lijn bij klachten aan het bewegingsapparaat. Daarbij wordt er ook overwogen of het inzetten van aanvullende (beeldvormende) diagnostiek of doorverwijzing naar een medisch specialist zinvol is. 

Het beweegprobleem zal met uw arts worden besproken en werken we samen met uw arts om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Het consult zal worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie.