Werkplekonderzoek

In mei en juni is Melvin bij de Wittemeer academie geweest voor de cursus: Ergonomie -Training op de werkplek. Het doel van deze cursus is het kunnen inventariseren en behandelen van werk gerelateerde klachten op een praktische manier. Het is een opleiding tot specialist bij werk gerelateerde klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Hierbij zijn kantoorwerkplekken maar ook op een bouwplaats bekeken waarbij alle uitvoerders zijn gescreend en besproken. 

Aan de hand van de 5 W’s methode wordt er gekeken waar de problemen vandaan kunnen komen, hierna wordt er een concreet plan gemaakt om dit aan te pakken. Denk hierbij aan het inrichten van een kantoorwerkplek, aanleren van tiltechnieken, of het gebruiken van andere hulpmiddelen om het werk eenvoudiger te maken. Het kan ook zo zijn dat de werk gerelateerde klachten ontstaan door een verminderde belastbaarheid waarbij er met training wordt gewerkt aan het verhogen hiervan. 

Door meer inzicht te krijgen in de relatie tussen werk en gezondheid, kunnen we u als cliënt de juiste tools aanbieden om het herstelproces te optimaliseren. Hierdoor kunt u weer zonder klachten aan het werk.