Wij schalen fysiotherapeutische zorg langzaam op

Afgelopen vrijdag namiddag is via het KNGF, het RIVM en het ministerie van VWS het bericht naar buiten gekomen dat de fysiotherapie kan worden opgeschaald.

Uiteraard is het goed nieuws dat wij als fysiotherapeuten langzaam maar zeker onze normale werkzaamheden kunnen gaan uit voeren. Echter, in deze onzekere tijden brengt het opschalen van de fysiotherapie ook vele vraagstukken met zich mee. Hoe kunnen we veilig opschalen? Welke patiënten kunnen we vanaf nu wel en niet zien? Hoe gaan we om met de constant veranderende ontwikkelingen in deze Corona crisis? Etc. etc.

Daarom heeft de Wijkel Groep na uitvoerig beraad het volgende besloten:

  • De Wijkel Groep zal fysiotherapeutische zorg gefaseerd opschalen. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid om nieuwe besmettingen te voorkomen. Uw en onze veiligheid zijn hierin leidend.
  • Tot en met 20 mei zullen wij alleen noodzakelijke fysiotherapeutische hulp aanbieden. Dit houdt in dat medewerkers in de zorg, hulpdiensten brandweer en politie en mensen die werkzaam zijn in vitale beroepen in aanmerking komen voor fysiotherapie. Tevens worden postoperatieve en posttraumatische patiënten en patiënten die zonder fysiotherapeutische interventie irreversibele klachten ontwikkelen of geen uitzicht hebben op natuurlijk herstel door ons behandeld.
  • Te allen tijde houdt de Wijkel Groep zich aan de adviezen die al eerder door het RIVM zijn afgeven. Dit betekent dat wij altijd voorafgaand aan uw behandeling zullen screenen op verschijnselen van Covid-19 en dat onze medewerkers gebruik zullen maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Indien u van mening bent dat uw klachten van dusdanige aard zijn dat deze vallen onder de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg dan kunt u contact opnemen met de praktijk. U zult dan per telefoon of videobellen worden gescreend om te kijken of u daadwerkelijk direct behandeld dient te worden.
  • Wanneer u wordt uitgenodigd voor behandeling op de praktijk willen wij u verzoeken om zelf een “mondkapje” te dragen aangezien wij niet altijd 1.5m afstand kunnen houden. Dit mondkapje mag ook een zelf gefabriceerd exemplaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een sjaal. Op deze manier hopen wij het risico op besmetting te minimaliseren en trachten wij op een veilige en verantwoorde manier onze fysiotherapeutische zorg uit te breiden.

Wij willen u erop attenderen dat het bezoek aan de fysiotherapeut niet zonder risico is. Hoewel wij er alles aan doen om zo hygiënisch mogelijk te werken om op deze manier besmettingen te voorkomen, kunnen wij niet garanderen dat onze praktijk 100% Covid-19 vrij is.

In afwachting van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Als u vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij wensen u veel gezondheid, samen staan we sterk!!

Team Wijkel