Wijkel Groep fysio partner R.K.S.V. Groene Ster

Met gepaste trots laten we u weten dat Wijkel Groep en R.K.S.V. Groene Ster de huidige succesvolle samenwerking de komende jaren zullen voortzetten. Afgelopen woensdag tekenden Ben Wijkel en Jos Op ‘t Eijnde (voorzitter R.K.S.V. Groene Ster) een partnerovereenkomst, die Wijkel Groep als fysio partner aan R.K.S.V. Groene Ster verbindt voor de komende 3 jaar.

Samen met de technische staf van R.K.S.V. Groene Ster wordt binnen het partnership meegedacht over het voorkomen van blessures, het verder verbeteren van de fysiek prestaties middels testen, oefenprogramma’s, workshops en events.